V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky

 

I.

Z├íkladn├ę ustanovenia

1.┬á┬á┬á Tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky (─Ćalej len ÔÇ×obchodn├ę podmienkyÔÇť) s├║ vydan├ę:

 

Aviman s.r.o.

I─îO: 52658406

DI─î: 1085318960

so s├şdlom: Ve─żk├ę Vozokany 57, 951 82 Ve─żk├ę Vozokany, Slovensko

 

─Ź. ┼żivnostensk├ęho registra 430-56515

kontaktn├ę ├║daje:

email: culik.tomas@gmail.com

telef├│n: 0910 326 546

www.elegantstore.sk

(─Ćalej len ÔÇ×pred├ívaj├║ciÔÇť)

 

2.┬á┬á┬á Tieto obchodn├ę podmienky upravuj├║ vz├íjomn├ę pr├íva a povinnosti pred├ívaj├║ceho a fyzickej osoby, ktor├í uzatv├íra k├║pnu zmluvu mimo svoju podnikate─żsk├║ ─Źinnos┼ą ako spotrebite─ż, alebo v┬ár├ímci svojej podnikate─żskej ─Źinnosti ako podnikate─ż (─Ćalej len: ÔÇ×kupuj├║ciÔÇť) prostredn├şctvom webov├ęho rozhrania umiestnen├ęho na webovej str├ínke dostupnej na ┬áwww.elegantstore.sk (─Ćalej┬á len ÔÇ×internetov├Ż obchodÔÇť).

3.┬á┬á┬á Ustanovenia obchodn├Żch podmienok s├║ neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou k├║pnej zmluvy. Odch├Żlne dojednanie v k├║pnej zmluve m├í prednos┼ą pred ustanoveniami t├Żchto obchodn├Żch podmienok.

4.┬á┬á┬á Tieto obchodn├ę podmienky a k├║pna zmluva ┬ása uzatv├íraj├║ v┬áslovenskom jazyku.

 

II.

Informácie o tovare a cenách

1.┬á┬á┬á Inform├ície o tovare, vr├ítane uvedenia ceny jednotliv├ęho tovaru a jeho hlavn├Żch vlastnost├ş s├║ uveden├ę u jednotliv├ęho tovaru v┬ákatal├│gu internetov├ęho obchodu. Ceny tovaru s├║ uveden├ę vr├ítane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zost├ívaj├║ v platnosti po dobu, po ktor├║ s├║ zobrazovan├ę v┬áinternetovom obchode. Toto ustanovenie nevylu─Źuje dojednanie k├║pnej zmluvy za individu├ílne dohodnut├Żch podmienok.

2.┬á┬á┬á V┼íetka prezent├ícia tovaru umiestnen├í v katal├│gu internetov├ęho obchodu je informat├şvneho charakteru a pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż uzavrie┼ą k├║pnu zmluvu oh─żadom tohoto tovaru.

3.┬á┬á┬á V internetovom obchode s├║ zverejnen├ę inform├ície o n├íkladoch spojen├Żch s balen├şm a dodan├şm tovaru.

4.┬á┬á┬á Pr├şpadn├ę z─żavy z┬ák├║pnej ceny tovaru nie je mo┼żn├ę navz├íjom kombinova┼ą, ak sa nedohodne pred├ívaj├║ci s┬ákupuj├║cim inak.

 

 

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1.┬á┬á┬á N├íklady vzniknut├ę kupuj├║cemu pri pou┼żit├ş komunika─Źn├Żch prostriedkov na dia─żku v┬ás├║vislosti s uzavret├şm k├║pnej zmluvy (n├íklady na internetov├ę pripojenie, n├íklady na telef├│nne hovory) si hrad├ş kupuj├║ci s├ím.

2.┬á┬á┬á Kupuj├║ci vykon├íva objedn├ívku tovaru t├Żmito sp├┤sobmi:

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á prostredn├şctvom svojho z├íkazn├şckeho ├║─Źtu, ak vykonal predch├ídzaj├║cu registr├íciu v┬áinternetovom obchode,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á vyplnen├şm objedn├ívkov├ęho formul├íra bez registr├ície. ┬á

3.┬á┬á┬á Pri zad├ívan├ş objedn├ívky si kupuj├║ci vyberie tovar, po─Źet kusov tovaru, sp├┤sob platby a doru─Źenia.

4.┬á┬á┬á Pred odoslan├şm objedn├ívky je kupuj├║cemu umo┼żnen├ę kontrolova┼ą a meni┼ą ├║daje, ktor├ę do objedn├ívky vlo┼żil. Objedn├ívku odo┼íle kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu kliknut├şm na tla─Źidlo znamenaj├║ce z├ív├Ązn├║ objedn├ívku. ├Üdaje uveden├ę v objedn├ívke s├║ pred├ívaj├║cim pova┼żovan├ę za spr├ívne. Podmienkou platnosti objedn├ívky je vyplnenie v┼íetk├Żch povinn├Żch ├║dajov v objedn├ívkovom formul├íri a potvrdenie kupuj├║ceho o tom, ┼że sa zozn├ímil s┬át├Żmito obchodn├Żmi podmienkami.

5.┬á┬á┬á Bezodkladne po prevzat├ş objedn├ívky za┼íle pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu potvrdenie o obdr┼żan├ş objedn├ívky na emailov├║ adresu, ktor├║ kupuj├║ci pri objednan├ş zadal. Toto potvrdenie je automatick├ę a nepova┼żuje sa za uzavretie zmluvy v┬ápr├şpade, ak je kupuj├║ci podnikate─ż. Pr├şlohou potvrdenia s├║ aktu├ílne obchodn├ę podmienky pred├ívaj├║ceho. K├║pna zmluva je uzavret├í a┼ż po prijat├ş objedn├ívky pred├ívaj├║cim. Ozn├ímenie o prijat├ş objedn├ívky je doru─Źen├ę na emailov├║ adresu kupuj├║ceho. / Bezodkladne po prevzat├ş objedn├ívky za┼íle pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu potvrdenie o obdr┼żan├ş objedn├ívky na emailov├║ adresu, ktor├║ kupuj├║ci pri objednan├ş zadal. Toto potvrdenie sa pova┼żuje za uzavretie zmluvy v┬ápr├şpade, ak je kupuj├║ci spotrebite─ż (fyzick├í osoba nepodnikate─ż). Pr├şlohou potvrdenia s├║ aktu├ílne obchodn├ę podmienky pred├ívaj├║ceho.

6.┬á┬á┬á V pr├şpade, ┼że niektor├║ z po┼żiadaviek uveden├Żch v objedn├ívke nem├┤┼że pred├ívaj├║ci splni┼ą, za┼íle kupuj├║cemu na jeho emailov├║ adresu pozmenen├║ ponuku. Pozmenen├í ponuka sa pova┼żuje za nov├Ż n├ívrh k├║pnej zmluvy a k├║pna zmluva ┬áje v takom pr├şpade uzavret├í potvrden├şm kupuj├║ceho o prijat├ş tejto ponuky pred├ívaj├║cemu na jeho emailov├║ adresu uveden├║ v┬át├Żchto obchodn├Żch podmienkach.

7.┬á┬á┬á V┼íetky objedn├ívky prijat├ę pred├ívaj├║cim s├║ z├ív├Ązn├ę. Kupuj├║ci m├┤┼że zru┼íi┼ą objedn├ívku pred prevzat├şm tovaru alebo do 14 po prevzat├ş objedn├ívky. Kupuj├║ci m├┤┼że zru┼íi┼ą objedn├ívku telefonicky na telef├│nnom ─Ź├şsle pred├ívaj├║ceho alebo elektronickou spr├ívou na email pred├ívaj├║ceho, obe uveden├ę v┬át├Żchto obchodn├Żch podmienkach.

8.┬á┬á┬á V┬ápr├şpade, ┼że do┼ílo ku zjavnej technickej chybe na strane pred├ívaj├║ceho pri uveden├ş ceny tovaru v┬áinternetovom obchode alebo v┬ápriebehu objedn├ívania, nie je pred├ívaj├║ci povinn├Ż doda┼ą kupuj├║cemu tovar za t├║to celkom zjavne chybn├║ cenu ani v┬ápr├şpade, ┼że kupuj├║cemu bolo zaslan├ę automatick├ę potvrdenie o obdr┼żan├ş objedn├ívky pod─ża t├Żchto obchodn├Żch podmienok. Pred├ívaj├║ci informuje kupuj├║ceho o chybe bez zbyto─Źn├ęho odkladu a za┼íle kupuj├║cemu na jeho emailov├║ adresu pozmenen├║ ponuku. Pozmenen├í ponuka sa pova┼żuje za nov├Ż n├ívrh k├║pnej zmluvy a k├║pna zmluva ┬áje v takom pr├şpade uzavret├í potvrden├şm o prijat├ş kupuj├║cim na emailov├║ adresu pred├ívaj├║ceho.

 

IV.

Z├íkazn├şcky ├║─Źet

1.┬á┬á┬á Na z├íklade registr├ície kupuj├║ceho vykonanej v internetovom obchode m├┤┼że kupuj├║ci pristupova┼ą do svojho z├íkazn├şckeho ├║─Źtu. Zo svojho z├íkazn├şckeho ├║─Źtu m├┤┼że kupuj├║ci vykon├íva┼ą objedn├ívanie tovaru. Kupuj├║ci m├┤┼że objedn├íva┼ą tovar tie┼ż bez registr├ície.

2.┬á┬á┬á Pri registr├ícii do z├íkazn├şckeho ├║─Źtu a pri objedn├ívan├ş tovaru je kupuj├║ci povinn├Ż uv├ídza┼ą spr├ívne a pravdivo v┼íetky ├║daje. ├Üdaje uveden├ę v u┼ż├şvate─żskom ├║─Źte je kupuj├║ci pri akejko─żvek ich zmene povinn├Ż aktualizova┼ą. ├Üdaje uveden├ę kupuj├║cim v z├íkazn├şckom ├║─Źte a pri objedn├ívan├ş tovaru s├║ pred├ívaj├║cim pova┼żovan├ę za spr├ívne.

3.┬á┬á┬á Pr├şstup k┬áz├íkazn├şckemu ├║─Źtu je zabezpe─Źen├Ż u┼ż├şvate─żsk├Żm menom a heslom. Kupuj├║ci je povinn├Ż zachov├íva┼ą ml─Źanlivos┼ą oh─żadom inform├íci├ş nevyhnutn├Żch k pr├şstupu do jeho z├íkazn├şckeho ├║─Źtu. Pred├ívaj├║ci nenesie zodpovednos┼ą za pr├şpadn├ę zneu┼żitie z├íkazn├şckeho ├║─Źtu tret├şmi osobami.

4.┬á┬á┬á Kupuj├║ci nie je opr├ívnen├Ż umo┼żni┼ą vyu┼ż├şvanie z├íkazn├şckeho ├║─Źtu tret├şm osob├ím.

5.┬á┬á┬á Pred├ívaj├║ci m├┤┼że zru┼íi┼ą u┼ż├şvate─żsk├Ż ├║─Źet, a to najm├Ą v pr├şpade, ke─Ć kupuj├║ci svoj u┼ż├şvate─żsk├Ż ├║─Źet dlh┼íie nevyu┼ż├şva, ─Źi v pr├şpade, kedy kupuj├║ci poru┼í├ş svoje povinnosti z k├║pnej zmluvy a t├Żchto obchodn├Żch podmienok.

6.┬á┬á┬á Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że u┼ż├şvate─żsk├Ż ├║─Źet nemus├ş by┼ą dostupn├Ż nepretr┼żite, a to najm├Ą s oh─żadom na nutn├║ ├║dr┼żbu hardwarov├ęho a softwarov├ęho vybavenia pred├ívaj├║ceho, popr. nutn├║ ├║dr┼żbu hardwarov├ęho a softwarov├ęho vybavenia tret├şch os├┤b.

 

V.

Platobn├ę podmienky a dodanie tovaru

1.┬á┬á┬á Cenu tovaru a pr├şpadn├ę n├íklady spojen├ę s dodan├şm tovaru pod─ża k├║pnej zmluvy m├┤┼że kupuj├║ci zaplati┼ą nasleduj├║cimi sp├┤sobmi:

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á bezhotovostne prevodom na bankov├Ż ├║─Źet pred├ívaj├║ceho ─Ź. SK24 8360 5207 0042 0335 6611, veden├Ż v mBank,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á bezhotovostne platobnou kartou,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á dobierkou v hotovosti pri prevzat├ş tovaru.

2.┬á┬á┬á Spolo─Źne s k├║pnou cenou je kupuj├║ci povinn├Ż zaplati┼ą pred├ívaj├║cemu n├íklady spojen├ę s balen├şm a dodan├şm tovaru v zmluvnej v├Ż┼íke. Ak nie je ─Ćalej uveden├ę v├Żslovne inak, rozumie sa ─Ćalej k├║pnou cenou aj n├íklad spojen├Ż s dodan├şm tovaru.

3.┬á┬á┬á V pr├şpade platby v hotovosti je k├║pna cena splatn├í pri prevzat├ş tovaru. V pr├şpade bezhotovostnej platby je k├║pna cena splatn├í do 48 hod├şn od uzavretia k├║pnej zmluvy.

4.┬á┬á┬á V pr├şpade platby prostredn├şctvom platobnej br├íny postupuje kupuj├║ci pod─ża pokynov pr├şslu┼ín├ęho poskytovate─ża elektronick├Żch platieb.

5.┬á┬á┬á V pr├şpade bezhotovostnej platby je z├ív├Ązok kupuj├║ceho zaplati┼ą k├║pnu cenu splnen├Ż okamihom prip├şsania pr├şslu┼ínej sumy na bankov├Ż ├║─Źet pred├ívaj├║ceho.

6.┬á┬á┬á Pred├ívaj├║ci nepo┼żaduje od kupuj├║ceho vopred ┼żiadnu z├ílohu ─Źi in├║ obdobn├║ platbu. ├Ührada k├║pnej ceny pred odoslan├şm tovaru nie je z├ílohou.

7.┬á┬á┬á Tovar je kupuj├║cemu dodan├Ż na adresu ur─Źen├║ kupuj├║cim v┬áobjedn├ívke, ak nie je kupuj├║cim vy┼żiadan├Ż in├Ż sp├┤sob.

8.┬á┬á┬á Vo─żba sp├┤sobu dodania sa vykon├íva v┬ápriebehu objedn├ívania tovaru.

9.┬á┬á┬á N├íklady na dodanie tovaru v┬áz├ívislosti na sp├┤sobe odoslania a prevzatia tovaru s├║ uveden├ę v┬áobjedn├ívke kupuj├║ceho a v┬ápotvrden├ş objedn├ívky pred├ívaj├║cim. V pr├şpade, ┼że je sp├┤sob dopravy dohodnut├Ż na z├íklade zvl├í┼ítnej po┼żiadavky kupuj├║ceho, zn├í┼ía kupuj├║ci riziko a pr├şpadn├ę dodato─Źn├ę n├íklady spojen├ę s t├Żmto sp├┤sobom dopravy.

10.┬á Ak je pred├ívaj├║ci pod─ża k├║pnej zmluvy povinn├Ż doda┼ą tovar na miesto ur─Źen├ę kupuj├║cim v objedn├ívke, je kupuj├║ci povinn├Ż prevzia┼ą tovar pri dodan├ş. V pr├şpade, ┼że je z d├┤vodov na strane kupuj├║ceho nutn├ę tovar doru─Źova┼ą opakovane alebo in├Żm sp├┤sobom, ne┼ż bolo uveden├ę v objedn├ívke, je kupuj├║ci povinn├Ż zaplati┼ą n├íklady spojen├ę s opakovan├Żm doru─Źovan├şm tovaru, resp. n├íklady spojen├ę s in├Żm sp├┤sobom doru─Źenia.

11.┬á Pri prevzat├ş tovaru od prepravcu je kupuj├║ci povinn├Ż skontrolova┼ą neporu┼íenos┼ą obalov tovaru a v pr├şpade ak├Żchko─żvek v├íd toto bezodkladne ozn├ími┼ą prepravcovi. V pr├şpade zistenia poru┼íenia obalu nasved─Źuj├║ceho neopr├ívnen├ęmu vniknutiu do z├ísielky nemus├ş kupuj├║ci z├ísielku od prepravcu prevzia┼ą.

12.┬á Pred├ívaj├║ci vystav├ş kupuj├║cemu da┼łov├Ż doklad ÔÇô fakt├║ru. Da┼łov├Ż doklad je odoslan├Ż na emailov├║ adresu kupuj├║ceho.

13.┬á Kupuj├║ci nadob├║da vlastn├şcke pr├ívo ku tovaru zaplaten├şm celej k├║pnej ceny za tovar, vr├ítane n├íkladov na dodanie, najsk├┤r v┼íak prevzat├şm tovaru. Zodpovednos┼ą za n├íhodn├║ stratu, po┼íkodenie ─Źi zni─Źenie tovaru prech├ídza na kupuj├║ceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupuj├║ci povinnos┼ą tovar prevzia┼ą, ale v┬ározpore s┬ák├║pnou zmluvou tak neurobil.

 

VI.

Odst├║penie od zmluvy

1.┬á┬á┬á Kupuj├║ci, ktor├Ż uzavrel k├║pnu zmluvu mimo svoju podnikate─żsk├║ ─Źinnos┼ą ako spotrebite─ż, m├í pr├ívo od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą aj bez uvedenia d├┤vodu.

2.┬á┬á┬á Lehota pre odst├║penie od zmluvy predstavuje 14 dn├ş

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á odo d┼ła prevzatia tovaru,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á odo d┼ła prevzatia poslednej dod├ívky tovaru, ak je predmetom zmluvy nieko─żko druhov tovaru alebo dodanie nieko─żk├Żch ─Źast├ş

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á odo d┼ła prevzatia prvej dod├ívky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravideln├í opakovan├í dod├ívka tovaru.

3.┬á┬á┬á Kupuj├║ci nem├┤┼że okrem in├ęho odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy:

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á o poskytovan├ş slu┼żieb, ak boli splnen├ę s jeho predch├ídzaj├║cim v├Żslovn├Żm s├║hlasom pred uplynut├şm lehoty pre odst├║penie od zmluvy a pred├ívaj├║ci pred uzavret├şm zmluvy ozn├ímil kupuj├║cemu, ┼że v takom pr├şpade nem├í pr├ívo na odst├║penie od zmluvy a ak do┼ílo k┬á├║pln├ęmu poskytnutiu slu┼żby,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á o dod├ívke tovaru alebo slu┼żby, ktor├Żch cena z├ívis├ş na v├Żkyvoch finan─Źn├ęho trhu nez├ívisle na v├┤li pred├ívaj├║ceho a ku ktor├ęmu m├┤┼że d├┤js┼ą v priebehu lehoty pre odst├║penie od zmluvy,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á o dod├ívke tovaru, ktor├Ż bol upraven├Ż pod─ża priania kupuj├║ceho, tovaru vyroben├ęho na mieru alebo tovaru ur─Źen├ęho osobitne pre jedn├ęho kupuj├║ceho,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á v┬á─Ćal┼í├şch pr├şpadoch uveden├Żch v ┬ž 7 ods. 6 z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho a┬áo┬ázmene a┬ádoplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v┬áznen├ş neskor┼í├şch predpisov.

4.┬á┬á┬á Pre dodr┼żanie lehoty pre odst├║penie od zmluvy mus├ş kupuj├║ci odosla┼ą prehl├ísenie o odst├║pen├ş v lehote pre odst├║penie od zmluvy.

5.┬á┬á┬á Pre odst├║penie od k├║pnej zmluvy m├┤┼że kupuj├║ci vyu┼żi┼ą vzorov├Ż formul├ír k┬áodst├║peniu od zmluvy poskytovan├Ż pred├ívaj├║cim. Odst├║penie od k├║pnej zmluvy za┼íle kupuj├║ci na emailov├║ alebo doru─Źovaciu adresu pred├ívaj├║ceho uveden├║ v┬át├Żchto obchodn├Żch podmienkach. Pred├ívaj├║ci potvrd├ş kupuj├║cemu bezodkladne prijatie formul├íra.

6.┬á┬á┬á Kupuj├║ci, ktor├Ż odst├║pil od zmluvy, je povinn├Ż vr├íti┼ą pred├ívaj├║cemu tovar do 14 dn├ş od odst├║penia od zmluvy. Kupuj├║ci zn├í┼ía n├íklady spojen├ę s vr├íten├şm tovaru pred├ívaj├║cemu, a to i v tom pr├şpade, ak tovar nem├┤┼że by┼ą vr├íten├Ż pre svoju povahu obvyklou po┼ítovou cestou.

7.┬á┬á┬á Ak odst├║pi kupuj├║ci od zmluvy, vr├íti mu pred├ívaj├║ci bezodkladne, najnesk├┤r v┼íak do 14 dn├ş od odst├║penia od zmluvy, v┼íetky pe┼ła┼żn├ę prostriedky vr├ítane n├íkladov na dodanie, ktor├ę od neho prijal, a to rovnak├Żm sp├┤sobom. Pred├ívaj├║ci vr├íti kupuj├║cemu prijat├ę pe┼ła┼żn├ę prostriedky in├Żm sp├┤sobom len vtedy, ak s t├Żm kupuj├║ci s├║hlas├ş a ak mu t├Żm nevznikn├║ ─Ćal┼íie n├íklady.

8.┬á┬á┬á Ak kupuj├║ci zvolil in├Ż ne┼ż najlacnej┼í├ş sp├┤sob dodania tovaru, ktor├Ż pred├ívaj├║ci pon├║ka, vr├íti pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu n├íklady na dodanie tovaru vo v├Ż┼íke zodpovedaj├║cej najlacnej┼íiemu pon├║kan├ęmu sp├┤sobu dodania tovaru.

9.┬á┬á┬á Ak odst├║pi kupuj├║ci od k├║pnej zmluvy, nie je pred├ívaj├║ci povinn├Ż vr├íti┼ą prijat├ę pe┼ła┼żn├ę prostriedky kupuj├║cemu sk├┤r, ne┼ż mu kupuj├║ci tovar odovzd├í alebo preuk├í┼że, ┼że tovar pred├ívaj├║cemu odoslal.

10.┬á Tovar mus├ş vr├íti┼ą kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu nepo┼íkoden├Ż, neopotreben├Ż a nezne─Źisten├Ż a ak je to mo┼żn├ę, v p├┤vodnom obale. N├írok na n├íhradu ┼íkody vzniknutej na tovare je pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż jednostranne zapo─Ź├şta┼ą proti n├íroku kupuj├║ceho na vr├ítenie k├║pnej ceny.

11.┬á Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy z d├┤vodu vypredania z├ísob, nedostupnosti tovaru, alebo ke─Ć v├Żrobca, dovozca alebo dod├ívate─ż tovaru preru┼íil v├Żrobu alebo dovoz tovaru. Pred├ívaj├║ci bezodkladne informuje kupuj├║ceho prostredn├şctvom emailovej adresy uvedenej v objedn├ívke a vr├íti v lehote 14 dn├ş od ozn├ímenia o odst├║pen├ş od k├║pnej zmluvy v┼íetky pe┼ła┼żn├ę prostriedky vr├ítane n├íkladov na dodanie, ktor├ę od neho na z├íklade zmluvy prijal, a to rovnak├Żm sp├┤sobom, popr├şpade sp├┤sobom ur─Źen├Żm kupuj├║cim.

 

VII.

Pr├íva z┬ávadn├ęho plnenia

1.┬á┬á┬á Pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu, ┼że tovar pri prevzat├ş nem├í vady. Najm├Ą pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu, ┼że v dobe, kedy kupuj├║ci tovar prevzal:

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á m├í tovar vlastnosti, ktor├ę si strany dojedali, a┬áak ch├Żba dojednanie, m├í tak├ę vlastnosti, ktor├ę pred├ívaj├║ci alebo v├Żrobca pop├şsal alebo ktor├ę kupuj├║ci o─Źak├íval s oh─żadom na povahu tovaru a na z├íklade reklamy pred├ívaj├║cim vykonanej,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á sa tovar hod├ş na ├║─Źel, ktor├Ż pre jeho pou┼żitie pred├ívaj├║ci uv├ídza alebo na ktor├Ż sa tovar tohoto druhu obvykle pou┼ż├şva,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á tovar zodpoved├í akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akos┼ą alebo prevedenie ur─Źen├ę pod─ża dohodnutej vzorky alebo predlohy,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á je tovar v zodpovedaj├║com mno┼żstve alebo hmotnosti a

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á tovar vyhovuje po┼żiadavk├ím pr├ívnych predpisov.

2.┬á┬á┬á Ak sa vada prejav├ş v priebehu ┼íiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupuj├║cim, m├í sa za to, ┼że tovar bol vadn├Ż u┼ż pri prevzat├ş. Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż uplatni┼ą pr├íva z vady, ktor├í sa┬ávyskytne u spotrebn├ęho tovaru v┬ádobe dvadsa┼ą┼ítyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepou┼żije pri tovare pred├ívanom za ni┼ż┼íiu cenu pre vadu, pre ktor├║ bola ni┼ż┼íia cena dohodnut├í, na opotrebenie tovaru sp├┤soben├ę jeho obvykl├Żm u┼ż├şvan├şm, u┬ápou┼żit├ęho tovaru pre vadu zodpovedaj├║cu miere pou┼ż├şvania alebo opotrebenia, ktor├║ tovar mal pri prevzat├ş kupuj├║cim, alebo ak to vypl├Żva z povahy tovaru.

3.┬á┬á┬á V pr├şpade v├Żskytu vady m├┤┼że kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu predlo┼żi┼ą reklam├íciu a po┼żadova┼ą:

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ak ide o vadu, ktor├║ je mo┼żn├ę odstr├íni┼ą:

-┬á┬á┬á┬á┬á bezplatn├ę odstr├ínenie vady tovaru,

-┬á┬á┬á┬á┬á v├Żmenu tovaru za nov├Ż tovar,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ak ide o vadu, ktor├║ nemo┼żno odstr├íni┼ą:

-┬á┬á┬á┬á┬á primeran├║ z─żavu z┬ák├║pnej ceny,

-┬á┬á┬á┬á┬á odst├║pi┼ą od zmluvy.

4.┬á┬á┬á Kupuj├║ci m├í pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ak m├í tovar vadu, ktor├║ nemo┼żno odstr├íni┼ą a ktor├í br├íni tomu, aby sa vec mohla riadne u┼ż├şva┼ą ako vec bez vady,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ak nem├┤┼że tovar riadne u┼ż├şva┼ą pre opakovan├Ż v├Żskyt vady alebo v├íd po oprave,

┬Ě┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ak nem├┤┼że riadne tovar u┼ż├şva┼ą pre v├Ą─Ź┼í├ş po─Źet v├íd tovaru.

5.┬á┬á┬á Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż prija┼ą reklam├íciu v ktorejko─żvek prev├ídzkarni, v ktorej je prijatie reklam├ície mo┼żn├ę, pr├şpadne i v s├şdle alebo mieste podnikania. Spotrebite─ż m├┤┼że reklam├íciu uplatni┼ą aj u osoby ur─Źenej pred├ívaj├║cim. Ak reklam├íciu spotrebite─ża vybavuje osoba ur─Źen├í pred├ívaj├║cim, t├íto m├┤┼że reklam├íciu vybavi┼ą iba odovzdan├şm opraven├ęho tovaru, inak reklam├íciu post├║pi na vybavenie pred├ívaj├║cemu. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż kupuj├║cemu vyda┼ą p├şsomn├ę potvrdenie o tom, kedy kupuj├║ci pr├ívo uplatnil, ─Źo je obsahom reklam├ície a ak├Ż sp├┤sob vybavenia reklam├ície kupuj├║ci po┼żaduje, ako aj potvrdenie o d├ítume a sp├┤sobe vybavenia reklam├ície, vr├ítane potvrdenia o vykonan├ş opravy a dobe jej trvania, pr├şpadne p├şsomn├ę od├┤vodnenie zamietnutia reklam├ície.

6.┬á┬á┬á Ak spotrebite─ż uplatn├ş reklam├íciu, je pred├ívaj├║ci povinn├Ż pou─Źi┼ą spotrebite─ża o jeho pr├ívach vypl├Żvaj├║cich z┬ávadn├ęho plnenia. Na z├íklade rozhodnutia spotrebite─ża, ktor├ę z┬ápr├ív vypl├Żvaj├║cich mu z┬ávadn├ęho plnenia si uplat┼łuje, je pred├ívaj├║ci povinn├Ż ur─Źi┼ą ┬ásp├┤sob vybavenia reklam├ície bezodkladne najnesk├┤r v┼íak do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. Za okamih uplatnenia reklam├ície sa pova┼żuje moment, kedy d├┤jde prejav v├┤le kupuj├║ceho (uplatnenie pr├íva z vadn├ęho plnenia) pred├ívaj├║cemu.

7.┬á┬á┬á Pred├ívaj├║ci p├şsomne informuje kupuj├║ceho o v├Żsledku reklam├ície, a to najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície.

8.┬á┬á┬á Pr├ívo z vadn├ęho plnenia kupuj├║cemu nepatr├ş, ak kupuj├║ci pred prevzat├şm veci vedel, ┼że vec m├í vadu alebo ak kupuj├║ci vadu s├ím sp├┤sobil.

9.┬á┬á┬á V pr├şpade opr├ívnenej reklam├ície m├í kupuj├║ci pr├ívo na n├íhradu ├║─Źelne vynalo┼żen├Żch n├íkladov vzniknut├Żch v s├║vislosti s uplatnen├şm reklam├ície.

10.┬á Vo─żbu sp├┤sobu reklam├ície a┬ájej vybavenia, ak je viacero mo┼żnost├ş, m├í kupuj├║ci.

11.┬á Z├íru─Źn├í doba je stanoven├í pr├şslu┼ín├Żmi pr├ívnymi predpismi a┬áza─Ź├şna plyn├║┼ą od prevzatia tovaru kupuj├║cim.

12.┬á Pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín oh─żadom pr├ív z┬ávadn├ęho plnenia sa riadia ustanoveniami ┬ž┬á499 a┼ż 510, ┬ž 596 a┼ż 600 a ┬ž 619 a┼ż 627 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka (z├íkon ─Ź. 40/1964 Zb. v┬áznen├ş neskor┼í├şch predpisov) a z├íkonom ─Ź.┬á250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite─ża v┬áznen├ş neskor┼í├şch predpisov.

 

VIII.

Doru─Źovanie

1.┬á┬á┬á Zmluvn├ę strany si m├┤┼żu v┼íetku p├şsomn├║ kore┼ípondenciu vz├íjomne doru─Źova┼ą prostredn├şctvom elektronickej po┼íty.

2.┬á┬á┬á Kupuj├║ci doru─Źuje pred├ívaj├║cemu kore┼ípondenciu na emailov├║ adresu uveden├║ v┬át├Żchto obchodn├Żch podmienkach. Pred├ívaj├║ci doru─Źuje kupuj├║cemu kore┼ípondenciu na emailov├║ adresu uveden├║ v┬ájeho z├íkazn├şckom ├║─Źte alebo v objedn├ívke.

 

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

1.┬á┬á┬á Spotrebite─ż m├í pr├ívo obr├íti┼ą sa na pred├ívaj├║ceho so ┼żiados┼ąou o n├ípravu, ak nie je spokojn├Ż so sp├┤sobom, ktor├Żm pred├ívaj├║ci vybavil jeho reklam├íciu alebo ak sa domnieva, ┼że pred├ívaj├║ci poru┼íil jeho pr├íva. Spotrebite─ż m├í pr├ívo poda┼ą n├ívrh na za─Źatie alternat├şvneho (mimos├║dneho) rie┼íenia sporu u subjektu alternat├şvneho rie┼íenia sporov, ak pred├ívaj├║ci na ┼żiados┼ą pod─ża predch├ídzaj├║cej vety odpovedal zamietavo alebo na ┼łu neodpovedal do 30 dn├ş odo d┼ła jej odoslania. T├Żmto nie je dotknut├í mo┼żnos┼ą spotrebite─ża obr├íti┼ą sa na s├║d.

2.┬á┬á┬á K mimos├║dnemu rie┼íeniu spotrebite─żsk├Żch sporou z k├║pnej zmluvy je pr├şslu┼ín├í Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia so s├şdlom: Prievozsk├í 32, 827 99 Bratislava 27, I─îO: 17┬á331┬á927, ktor├║ je mo┼żn├ę za uveden├Żm ├║─Źelom kontaktova┼ą na adrese Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia, ├Üstredn├Ż in┼ípektor├ít, Odbor medzin├írodn├Żch vz┼ąahov a alternat├şvneho rie┼íenia sporov, Prievozsk├í 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetov├í adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre rie┼íenie sporov on-line nach├ídzaj├║cu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je┬ámo┼żn├ę vyu┼żi┼ą pri rie┼íen├ş sporov medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim z k├║pnej zmluvy.

3.┬á┬á┬á Eur├│pske spotrebite─żsk├ę centrum Slovensk├í republika, so s├şdlom Mlynsk├ę nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetov├í adresa: http://esc-sr.sk/ je┬ákontaktn├Żm miestom pod─ża Nariadenia Eur├│pskeho parlamentu a Rady (EU) ─Ź.┬á524/2013 z 21. ┬ám├íja 2013 o rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov on-line a┬áo┬ázmene nariadenia (ES) ─Ź. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov on-line).

4.┬á┬á┬á Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż na predaj tovaru na z├íklade ┼żivnostensk├ęho opr├ívnenia. ┼Żivnostensk├║ kontrolu vykon├íva v r├ímci svojej p├┤sobnosti pr├şslu┼ín├Ż Okresn├Ż ├║rad odbor ┼żivnostensk├ęho podnikania. Slovensk├í ┬áobchodn├í in┼ípekcia vykon├íva vo vymedzenom rozsahu okrem in├ęho dozor nad dodr┼żiavan├şm z├íkona ─Ź.┬á250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite─ża v┬áznen├ş nehor┼í├şch predpisov.

 

X.

Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

1.┬á┬á┬á V┼íetky dojednania medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim sa spravuj├║ pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vz┼ąah zalo┼żen├Ż k├║pnou zmluvou obsahuje medzin├írodn├Ż prvok, strany sa dohodli, ┼że vz┼ąah sa riadi pr├ívom Slovenskej republiky. T├Żmto nie s├║ dotknut├ę pr├íva spotrebite─ża vypl├Żvaj├║ce z v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żch pr├ívnych predpisov.

2.┬á┬á┬á Pred├ívaj├║ci nie je vo vz┼ąahu ku kupuj├║cemu viazan├Ż ┼żiadnymi k├│dexmi spr├ívania v┬ázmysle ustanoven├ş z├íkona ─Ź. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite─ża v┬áznen├ş nehor┼í├şch predpisov.

3.┬á┬á┬á V┼íetky pr├íva k┬áwebov├Żm str├ínkam pred├ívaj├║ceho, najm├Ą autorsk├ę pr├íva k obsahu, vr├ítane rozvrhnutia str├ínky, fotiek, filmov, grafiky, ochrann├Żch zn├ímok, loga a ─Ćal┼íieho obsahu a prvkov, prin├íle┼żia pred├ívaj├║cemu. Je zak├ízan├ę kop├şrova┼ą, upravova┼ą alebo inak pou┼ż├şva┼ą webov├ę str├ínky alebo ich ─Źas┼ą bez s├║hlasu pred├ívaj├║ceho.

4.┬á┬á┬á Pred├ívaj├║ci nenesie zodpovednos┼ą za chyby vzniknut├ę v d├┤sledku z├ísahu tret├şch os├┤b do internetov├ęho obchodu alebo v d├┤sledku jeho pou┼żitia v rozpore s jeho ur─Źen├şm. Kupuj├║ci nesmie pri vyu┼ż├şvan├ş internetov├ęho obchodu pou┼ż├şva┼ą postupy, ktor├ę by mohli ma┼ą negat├şvny vplyv na jeho prev├ídzku a nesmie vykon├íva┼ą ┼żiadnu ─Źinnos┼ą, ktor├í by mohla jemu alebo tret├şm osob├ím umo┼żni┼ą neopr├ívnene zasahova┼ą ─Źi neopr├ívnene u┼ż├şva┼ą programov├ę vybavenie alebo ─Ćal┼íie s├║─Źasti tvoriace internetov├Ż obchod a pou┼ż├şva┼ą internetov├Ż obchod alebo jeho ─Źasti ─Źi softwarov├ę vybavenie tak├Żm sp├┤sobom, ktor├Ż by bol v rozpore s jeho ur─Źen├şm ─Źi ├║─Źelom.

5.┬á┬á┬á K├║pna zmluva vr├ítane obchodn├Żch podmienok je archivovan├í pred├ívaj├║cim v┬áelektronickej podobe a nie je verejne pr├şstupn├í.

6.┬á┬á┬á Znenie obchodn├Żch podmienok m├┤┼że pred├ívaj├║ci meni┼ą ─Źi dop─║┼ła┼ą. T├Żmto ustanoven├şm nie s├║ dotknut├ę pr├íva a povinnosti vzniknut├ę po dobu ├║─Źinnosti predch├ídzaj├║ceho znenia obchodn├Żch podmienok.

7.┬á┬á┬á Pr├şlohou obchodn├Żch podmienok je vzorov├Ż formul├ír pre odst├║penie od zmluvy.

 

 

Tieto obchodn├ę podmienky nadob├║daj├║ ├║─Źinnos┼ą d┼łom 10.12.2018.